2014-heden

Samen bouwen, Waterrijk Meerhoven

Samen bouwen gaat niet over het letterlijke bouwen, maar over particulieren die inschrijven voor het door ons voor-ontworpen woonproject en samen het ontwerp verfijnen en er vervolgens gaan wonen.

Het gaat hier om een zogenaamd kamerkavel. Naast de stedelijke kamers kent Waterrijk ook kamers voor individuele particuliere bouw. We hebben de gemeente voorgesteld om hier een proef te doen met een budgettair en programmatisch interessantere variant. Budgettair is geschakelde bouw economischer en programmatisch is een ordening met gemeenschappelijke buitenruimtes en betrokkenheid op elkaar geheel anders dan de grote individuele woningen op kleinen kavels, de meesten omgeven door privacyhekken.

De architectuur toont een losse case-study-achtige bouwvorm van 6 woningen rondom een centrale kern. De patio's van de woningen zijn afgeschermd van het gemeenschappelijk groen. Op en aanbouwen zijn voorzien.

Opdrachtgever: particulieren na voorontwerptraject
Adviseur:
Constructie: Bas Vervest